1 2 3 4 5 6 7

BLICDRUK DOO
IštamparijaI
Ćemaluša 8
71000 Sarajevo, BiH

T/F +387 I033I 270 070
T/F +387 I033I 270 071
T/F +387 I033I 667 444

www.blicdruk.ba
info@blicdruk.ba

REFERENCE

Našu referencu potvrđuju ugledne firme i ličnosti koji su nam ukazali povjerenje za svoje poslove, kao što su:

BH Telecom, BH Pošta, Pošta Crne Gore, Općina Centar, Općina Ilidža, Gradska uprava, Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, EUFOR, UNICEF, USAID, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Lutrija BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zemaljski muzej BiH, Kamerni teatar 55 …..  likovni umjetnici za štampanje svojih umjetničkih monografija

nf

© 2011 I Sitemap